Patrycja Maksymiak-Zaorska
Patrycja Maksymiak-Zaorska Adwokat Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem rodzinnym oraz opiekuńczym, w tym tematyką spraw rozwodowych, alimentacyjnych i podziału majątku z uwzględnieniem aspektów korporacyjnych dotyczących małżonka będącego wspólnikiem spółek prawa handlowego. Dodatkowo zajmuje się prawem medycznym w zakresie błędów medycznych, postępowań spornych, bieżącą obsługą…
Kinga Skawińska-Pożyczka
Kinga Skawińska-Pożyczka Adwokat Z kancelarią związana od 2021 roku. Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Doświadczenie jako prawnik zdobywała praktykując w kancelariach adwokackich na terenie Radomia, przechodząc przez wszystkie stopnie kariery zawodowej od asystenta do adwokata. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Jako adwokat prowadziła liczne sprawy rozwodowe oraz związane z…
Magdalena Czech

Magdalena Czech

Radca prawny
Magdalena Czech Radca prawny Od wielu lat kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wszelkich zagadnieniach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Doradza w obszarze prawa korporacyjnego, w tym w zakresie obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych oraz zmian strukturalnych osób prawnych. Przygotowuje opinie prawne z obszaru prawa spółek handlowych i umowy inwestycyjne. Posiada doświadczenie także w obszarze prawa autorskiego i prawa pracy. Uczestniczy…
Agnieszka Frank-Dembińska

Agnieszka Frank-Dembińska

Radca prawny, Mediator
Agnieszka Frank-Dembińska Radca prawny, Mediator Z Kancelarią związana od 2007 roku. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym sprawy o roszczenia odszkodowawcze), prawa spadkowego (w tym sprawy o zachowek), prawa rodzinnego (w tym sprawy o rozwód, alimenty, kontakty i opiekę nad dziećmi), prawa pracy (w tym sprawy…
Piotr Warfołomiejew
Piotr Warfołomiejew Adwokat Z Kancelarią ponownie związany od 2019 r. (ponownie, bo w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych właśnie w niej zaczynał swą adwokacką drogę zawodową).Specjalizuje się w dziedzinach tylko pozornie niezwiązanych ze sobą: szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie podatkowym oraz sporach sądowych, tak cywilnych i gospodarczych, jak i sądowo-administracyjnych. Brał udział w kompleksowej obsłudze prawnej licznych…
Elżbieta Kosińska-Kozak
Elżbieta Kosińska-Kozak Radca Prawny Z Kancelarią związana od 1996 roku, a od 1998 roku, jako jej wspólnik. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym. Posiada szczególne doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej. Z sukcesem reprezentowała klientów kancelarii w licznych i skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym. Przez wiele lat prowadziła kompleksową obsługę prawną…