Kinga Skawińska-Pożyczka

Kinga Skawińska

Adwokat

Z kancelarią związana od 2021 roku. Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu.

Doświadczenie jako prawnik zdobywała praktykując w kancelariach adwokackich na terenie Radomia, przechodząc przez wszystkie stopnie kariery zawodowej od asystenta do adwokata. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Jako adwokat prowadziła liczne sprawy rozwodowe oraz związane z uzyskiwaniem alimentów, kontaktami z dzieckiem, władzą rodzicielską, a także rozdzielnością majątkową, podziałem majątku wspólnego małżonków i sporami majątkowymi w konkubinacie. Reprezentowała Klientów także w sporach o błędy medyczne, uzyskiwanie odszkodowań, zadośćuczynień czy o rentę.

Pasjonatka prawa karnego. Występuje jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych, oraz jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo w biznesie nowych technologii” Uczelni Łazarskiego w Warszawie.