Elżbieta Kosińska-Kozak

Elżbieta Kosiska-Kozak_full
EMEA_Recommended_lawyer_2024-768x847

Radca Prawny

Z Kancelarią związana od 1996 roku, a od 1998 roku, jako jej wspólnik. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym. Posiada szczególne doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej. Z sukcesem reprezentowała klientów kancelarii w licznych i skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym. Przez wiele lat prowadziła kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych oraz instytucji publicznych. Współpracowała z Ministrem Skarbu, Ministrem Sportu i Turystyki oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tej współpracy sporządzała liczne opinie i audyty prawne na potrzeby procesów prywatyzacyjnych. Doradzała klientom z branży paliwowej, energetycznej, oraz budowlanej. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o ogrodach działkowych.

Posiada duże doświadczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach rozpoznawanych w trybie Kodeksu Wyborczego. Jest autorką licznych opinii prawnych, umów i kontraktów.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.