Piotr Warfołomiejew

Piotr Warfołomiejew_full

Adwokat

Z Kancelarią ponownie związany od 2019 r. (ponownie, bo w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych właśnie w niej zaczynał swą adwokacką drogę zawodową).Specjalizuje się w dziedzinach tylko pozornie niezwiązanych ze sobą: szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie podatkowym oraz sporach sądowych, tak cywilnych i gospodarczych, jak i sądowo-administracyjnych.

Brał udział w kompleksowej obsłudze prawnej licznych projektów medialnych i multimedialnych, takoż i w licznych sprawach sądowych i podatkowych, nierzadko precedensowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wieloletnim prowadzącym szkolenia dla aplikantów adwokackich i egzaminatorem. Zanim trafił do Adwokatury pracował w pionach produkcyjnych projektów medialnych.

Pasjonat wszelakich dyscyplin audiowizualnych, literackich i kulinarnych, a także narciarz. Obserwuje i bada skorupiaki. Uważa, że na świecie jest za mało humoru i intensywnie stara się temu zaradzić.