Magdalena Czech

Magdalena Czech_full

Radca prawny

Od wielu lat kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wszelkich zagadnieniach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Doradza w obszarze prawa korporacyjnego, w tym w zakresie obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych oraz zmian strukturalnych osób prawnych. Przygotowuje opinie prawne z obszaru prawa spółek handlowych i umowy inwestycyjne.

Posiada doświadczenie także w obszarze prawa autorskiego i prawa pracy. Uczestniczy w badaniach due diligence, sporządza umowy prawno-autorskie i regulacje wewnętrzne związane z obiegiem dokumentacji prawno-autorskiej wewnątrz przedsiębiorstwa. Była członkiem zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych opartych na licencjach wolnego oprogramowania.

W zakresie prawa pracy doradza klientom w zagadnieniach dotyczących reorganizacji zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców oraz optymalnych form współpracy z członkami zarządu i kadrą menadżerską. Wspiera klientów także w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Jej praktyka procesowa obejmuje opracowywanie strategii rozwiązania sporu, negocjacji, sporządzanie projektów pism procesowych oraz reprezentację przed sądami.

Przed dołączeniem do Kancelarii zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w jednej z wiodących firm prawniczych w specjalności prawa pracy, gdzie doradzała klientom w zakresie sporów pracowniczych, przygotowywała umowy związane ze stosunkiem pracy, także umowy o zakazie konkurencji oraz umowy z agencjami pracy tymczasowej.

Ukończyła Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Radca prawny od 2014 roku.

Wolne chwile przeznacza na podróże.