Dobra osobiste i prawo prasowe

Dobra osobiste i prawo prasowe

Dubois

 

Kancelaria posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ochronę dóbr osobistych.

Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i postępowań sądowych. Mając na uwadze, iż w przypadku publikacji prasowych naruszających dobra osobiste kluczowy jest czas, Kancelaria w interesie Klienta podejmuje działania sprawie, aby niepożądane materiały jak najszybciej zniknęły z przestrzeni publicznej.

Kancelaria reprezentuje nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których podważane jest dobre imię i renoma. W celu uniknięcia negatywnych następstw w sferze prowadzonej przez ww. podmioty działalności, podejmujemy działania zmierzające do ochrony ich dóbr osobistych, a tym samym zapewnienia warunków do stabilnego prowadzenia działalności.

Bogate doświadczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych pozwala nie tylko na efektywne prowadzenie spraw Klientów, których dobra osobiste zostały naruszone, ale także skuteczne odpieranie roszczeń osób, które występują z żądaniami o ochronę dóbr osobistych. Prowadzone działania w zakresie ochrony dóbr osobistych koncentrują się nie tylko na postępowaniach cywilnoprawnych, ale również karnych o przestępstwa zniesławienia i znieważenia.

Świadczymy też wsparcie prawne na podstawie przepisów ustawy prawo prasowe.

Pomoc udzielana osobom fizycznym koncentruje się na formułowaniu i dochodzeniu roszczeń w związku z rozpowszechnianiem publikacji prasowych, zawierających informacje nieścisłe lub nieprawdziwe. Doradztwo udzielane przez Kancelarię osobom prawnym dotyczy analizy zgodności przygotowywanych materiałów prasowych z przepisami ustawy prawo prasowe oraz zasadami etyki dziennikarskiej, a także formułowania odpowiedzi na zgłaszane roszczenia o opublikowanie sprostowania w trybie ustawy prawo prasowe.

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, a także prowadzi negocjacje ugodowe. Praktyka prawa prasowego obejmuje również przygotowywanie wniosków o wpisanie i wykreślenie czasopism z Rejestrów Dzienników i Czasopism prowadzonych przez Sądy Okręgowe, a także dokonywanie zmian w ww. rejestrze np. w zakresie danych redaktorów naczelnych czasopisma, danych wydawców oraz tytułów czasopisma w rejestrze.

Nasz zespół

Zespół

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!