Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dubois

 

Zespół prawa pracy świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w tym podmiotom z sektora publicznego. Usługi Kancelarii dotyczą nie tylkozatrudnienia uregulowanego przepisami Kodeksu pracy, lecz także cywilnoprawnych form zatrudnienia (umów zlecenia, o świadczenie usług, kontraktów menadżerskie itp.).

Udzielamy pracownikom i pracodawcom porad prawnych w ramach wszystkich aspektów nawiązywania, utrzymania i zakończenia zatrudnienia. Usługi prawne obejmują m.in. przygotowanie projektów umów (w tym umowy o pracę, o zakazie konkurencji) oraz innych dokumentów (w tym oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych). Prawnicy Kancelarii uczestniczą w przeprowadzaniu zwolnień grupowych, współprowadzą spory zbiorowe. Kancelaria świadczy także usługi prawne na zlecenie związków zawodowych i innych organizacji, w tym z zakresu zasad funkcjonowania tych podmiotów oraz w ramach negocjacji z pracodawcami.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym (np. sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, roszczenia związane z mobbingiem). Prowadzimy także rozmowy ugodowe i mediacje oraz występujemy w postępowaniach mediacyjnych w charakterze pełnomocników stron.

Nasz zespół

Zespół

Agnieszka Frank-Dembińska

Radca prawny, Mediator

Magdalena Czech

Radca prawny

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!