Jacek Dubois

Jacek Dubois_full
EMEA_Recommended_lawyer_2024-768x847

Adwokat

Z Kancelarią związany od początku jej istnienia jako wspólnik i współzałożyciel w 1995 roku Spółki Adwokackiej Pociej, Dubois, a wcześniej wspólnik w Lawyer Service Pociej, Dubois, Borowski, Warfołomiejew – jednej z pierwszych firm prawniczych w Polsce.

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym i sprawach o ochronę dóbr osobistych. Jest wykładowcą prawa karnego materialnego i procesowego. Jest aktywnym publicystą i autorem artykułów o tematyce prawniczej.

Występował w roli obrońcy w wielu głośnych procesach karnych, w swojej karierze był również pełnomocnikiem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP, a także Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Członek Rady Fundacji im. profesora Bronisława Geremka.

W latach 1982-1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.