Ochrona danych osobowych

Dubois

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej koncentrującej się wokół problemu zapewnienia zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, a także reprezentowaniem klientów, których prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. Obszar praktyki tego zespołu uległ ogromnemu powiększeniu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO). Wskazany akt prawny wymusił całkowitą zmianę podejścia do tematu ochrony danych osobowych, a jego wdrożenie oraz przestrzeganie jest związane nie tylko z koniecznością wdrożenia przez przedsiębiorców odpowiednich rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, ale wymusza również bieżącą ich aktualizację.

 

W związku z powyższym, pomoc prawna zespołu obejmuje:

  • przygotowanie dokumentacji, której opracowanie i wdrożenie jest pierwszym warunkiem zapewnienia zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności, polityka ochrony danych, polityka bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania danych, klauzule informacyjne, instrukcje oraz wewnętrzne regulaminy organizacyjne);
  • prowadzenie audytów obejmujących kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz kontrolę wdrożenia i przestrzegania wewnętrznej dokumentacji, której wdrożenie jest wymagane przez RODO;
  • prowadzenie szkoleń;
  • bieżące doradztwo w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych w codziennej działalności gospodarczej;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z naruszeniem zasad ochrony danych, a także w procesach odszkodowawczych.

Praktyka zespołu zajmującego się ochroną danych osobowych jest w dużej mierze związana z prowadzeniem bieżącej obsługi podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w tym obsługi jednej z największych w skali europejskiej spółki zajmującej się hostingiem i rejestracją domen.

Nasz zespół

Zespół

Marcin Bąk

Adwokat

Kacper Krawczyk

Radca prawny

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!