Kacper Krawczyk

Kacper Krawczyk_full

Radca prawny

Z Kancelarią związany od 2020 roku. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem własności przemysłowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w kancelarii rzecznika patentowego, w której doradzał klientom z branży telewizyjnej, rozrywkowej, spożywczej i przemysłowej w zakresie zagadnień dotyczących sporów o znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz prawa autorskie i prawo konkurencji.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska dotycząca problematyki styku i konfliktów zarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w oznaczaniu produktów spożywczych została nagrodzona w XIV edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ochrony własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. W 2020 roku, po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy OIRP w Warszawie, złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Od lat pro bono wspiera niezależny Teatr Pijana Sypialnia w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych oraz własności intelektualnej.

Prywatnie tancerz oraz miłośnik Bałkanów i Kaukazu, entuzjasta historii najnowszej i polityki. Wolne chwile chętnie spędza na wyjazdach.

Posługuje się językiem angielskim, a także – w stopniu komunikatywnym – niemieckim i serbskim.