Spory korporacyjne

Dubois

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenia z zakresu rozwiązywania tzw. sporów korporacyjnych – zarówno na przedsądowym, jak i sądowym ich etapie.

 

Praktyka w tym zakresie skupia się przede wszystkim na:

  • merytorycznej i taktycznej ocenie zasadności zaskarżania uchwał kolegialnych organów spółek, w szczególności w zakresie uchylenia uchwał oraz z powództw o stwierdzenie ich nieważności;
  • sporach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności za zobowiązania spółki na podstawie m.in. art. 299 Kodeksu spółek handlowych i ordynacji podatkowej;
  • prowadzenia negocjacji i sporów wynikających z pozastatutowych relacji pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek, jak również członkami ich organów, a w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z umów sprzedaży udziałów i akcji, ,,opcji na akcje/udziały’’, jak również programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej wysokiego szczebla;
  • sporach wynikających z konfliktu pomiędzy wspólnikami, ze szczególnym skupieniem w obrębie rozwiązywania sporów w spółkach i biznesach rodzinnych, a wynikających m.in ze spadkobrania, bądź wymiany pokoleniowej;
  • sprawach odpowiedzialności z tytułu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, w szczególności skierowanej wobec byłych i obecnych członków zarządu spółek kapitałowych;
  • poszukiwania alternatywnych sposób rozwiązania sporów pomiędzy wspólnikami, w szczególności wynikających z różnić w wizji rozwoju i przyszłej strategii prowadzenia biznesu, w tym zmierzających do podziału spółki, jej przekształcenia, bądź wygaszenia prowadzenia działalności w aktualnej formie i strukturze;
  • prowadzeniu sporów w zakresie tzw. wrogiego przejęcia spółki, bądź naruszenia dysproporcji udziałowej w spółce wynikającego z nadużycia praw korporacyjnych, lub ich wykorzystania sprzecznie z celem i pierwotnym zamiarem wspólników/ akcjonariuszy;
  • wykonywaniu uprawnień kontrolnych wspólników i akcjonariuszy, w tym na etapie sądowym oraz egzekucji uzyskanych orzeczeń sądowych, np. w zakresie zobowiązania zarządu do okazania określonych dokumentów i informacji;
  • opracowywaniu długofalowej strategii zmierzającej do wygaszenia sporu, bądź odparcia działań podejmowanych wrogo wobec naszych klientów.

Posiadamy doświadczenie w przedsądowej obsłudze sporów korporacyjnych. Negocjacje umów spółek, statutów oraz umów towarzyszących zapewniające proporcjonalny ,,ład korporacyjny’’ w spółce to nasza codzienność. Potrafimy mówić językiem naszych Klientów, dzięki czemu skracamy czas potrzebny na wypracowanie odpowiednich mechanizmów, umożliwiających odpowiednie zrównoważenie interesów w spółce, a finalnie uniknięcie konieczności przeniesienia spór na poziom sądowy.

Nasz zespół

Zespół

Szymon Chmielewski

Radca prawny

Magdalena Czech

Radca prawny

Michał Plocke

Adwokat

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!