Marcin Bąk

Marcin Bąk
EMEA_Recommended_lawyer_2024-768x847

Adwokat

Z Kancelarią związany od 2013 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz administracyjnym, w szczególności w aspekcie procesowym. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego obejmujące zagadnienia przestępczości w obrocie gospodarczym oraz sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego.

Posiada bogate doświadczenie związane z reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi: m.in. prowadził z sukcesami sprawy dotyczące tzw. „kredytów frankowych”. Zajmuje się także bieżącym doradztwem podmiotom gospodarczym, obejmującym w szczególności sporządzanie umów oraz opinii prawnych, jak również dziedziną ochrony danych osobowych, w tym wprowadzaniem rozwiązań zapewniających zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżniony przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej za osiągnięcie szczególnie wysokiego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Obecnie jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prywatnie miłośnik historii oraz motoryzacji.