Pozew zbiorowy branży klubów nocnych i dyskotek

W ramach złożonego pozwu zbiorowego, Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców z branży klubów nocnych i dyskotek w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i/lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. W skład grupy wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży klubów nocnych, muzycznych, dyskotek…

Czytaj więcej

Pozew zbiorowy branży turystycznej

W ramach złożonego pozwu zbiorowego, Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców z branży turystycznej w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i/lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. W skład grupy wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność o następujących profilach: organizator turystyki, agent turystyczny, pilot wycieczek,…

Czytaj więcej

Pozew zbiorowy branży rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej

W ramach złożonego pozwu zbiorowego, Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców z branży rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i/lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. W skład grupy wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na: prowadzeniu sali zabaw wraz z usługami towarzyszącymi,…

Czytaj więcej