Pozew zbiorowy branży turystycznej

W ramach złożonego pozwu zbiorowego, Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców z branży turystycznej w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i/lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.

W skład grupy wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność o następujących profilach:

   • organizator turystyki,
   • agent turystyczny,
   • pilot wycieczek,
   • przewodnik turystyczny,
   • transport drogowy pasażerski,
   • hotelarstwo i obiekty zakwaterowania.

Dla branży turystycznej zostało wydane prawomocne postanowienie Sądu o rozpoznawaniu sprawy w postępowaniu grupowym. Postanowienie to otworzyło drogę do dalszego, merytorycznego procedowania sprawy i wydania wyroku.

Informujemy, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2023 r. Sąd zakreślił przedsiębiorcom z branży turystycznej termin końcowy na przystępowanie do grupy, który upływa w dniu 24 kwietnia 2023 r. Przystąpienie do sprawy po tym terminie nie będzie możliwe.

W przypadku woli dołączenia do grupy, prosimy o pilny kontakt z adwokatem
Amadeuszem Borkowskim,
tel. + 48 22 292 09 00,
e-mail: a.borkowski@dubois-kancelaria.com

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia Sądu:

Treść ogłoszenia Sądu: (plik pdf do pobrania)