Pozew zbiorowy branży rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej

W ramach złożonego pozwu zbiorowego, Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców z branży rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i/lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.

W skład grupy wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na:

  • prowadzeniu sali zabaw wraz z usługami towarzyszącymi,
  • prowadzeniu parku rekreacyjnego wraz z usługami towarzyszącymi,
  • prowadzeniu obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z usługami towarzyszącymi,
  • prowadzeniu parku rozrywki wraz z usługami towarzyszącymi,
  • wynajmie sprzętu rekreacyjnego,
  • prowadzeniu innego rodzaju obiektu o charakterze rozrywkowo-rekreacyjno-
   sportowym.

Dla branży rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej zostało wydane prawomocne postanowienie Sądu o rozpoznawaniu sprawy w postępowaniu grupowym. Postanowienie to otworzyło drogę do dalszego, merytorycznego procedowania sprawy i wydania wyroku.

Informujemy, że postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. Sąd zakreślił przedsiębiorcom z branży rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej termin końcowy na przystępowanie do grupy, który upływa w dniu 6 kwietnia 2023 r. Przystąpienie do sprawy po tym terminie nie będzie możliwe.

W przypadku woli dołączenia do grupy, prosimy o pilny kontakt z adwokatem
Amadeuszem Borkowskim,
tel. + 48 22 292 09 00,
e-mail: a.borkowski@dubois-kancelaria.com

 

Publikujemy treść ogłoszenia Sądu: (plik pdf do pobrania)