Rozdział autorstwa adwokata Michała Zacharskiego w publikacji “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1”

Polecamy Państwa uwadze nową publikację na rynku wydawniczym pt. “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw” pod redakcją R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele oraz Z. Miczka. Adwokat Michał Zacharski jest autorem rozdziału IV tego opracowania pt.: “O typie wykroczenia z art. 20d ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego uwag kilka”.

Czytaj więcej

Nieważność decyzji w trybie dekretu Bieruta, jeśli nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rolnego

Uprawnienie do żądania stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w trybie tzw. dekretu Bieruta w odniesieniu do nieruchomości warszawskiej, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, nie przysługuje wszystkim spadkobiercom dotychczasowego właściciela – piszą Agata Plichta-Trzonkowska oraz Kamil Rudol, adwokaci z Kancelarii Dubois i Wspólnicy. Więcej tu: https://www.prawo.pl/samorzad/zadanie-stwierdzenia-niewaznosci-decyzji-wydanej-w-trybie-tzw,490326.html

Czytaj więcej