Nieważność decyzji w trybie dekretu Bieruta, jeśli nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rolnego

Uprawnienie do żądania stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w trybie tzw. dekretu Bieruta w odniesieniu do nieruchomości warszawskiej, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, nie przysługuje wszystkim spadkobiercom dotychczasowego właściciela – piszą Agata Plichta-Trzonkowska oraz Kamil Rudol, adwokaci z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

Więcej tu:
https://www.prawo.pl/samorzad/zadanie-stwierdzenia-niewaznosci-decyzji-wydanej-w-trybie-tzw,490326.html