Można się pogubić – komentarz do wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (sygn. akt II Ka 645/15)

Autor: Agnieszka Najda-Krocz Wydawnictwo: Dziennik Gazeta Prawna Miejsce: Warszawa Rok: 2016   Zgodnie z poglądem Sądu Okręgowego w Siedlcach rozbieżność pomiędzy opisem czynu z sentencji orzeczenia i tym zawartym w uzasadnieniu wyroku nie stanowi względnej przyczyny odwoławczej. Na gruncie zaprezentowanego wyroku dwie kwestie wymagają szczegółowej analizy. Po pierwsze, jak rozstrzygnąć sprzeczność wyroku z uzasadnieniem, oraz jaki jest wpływ tej sprzeczności…

Czytaj więcej