Można się pogubić – komentarz do wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (sygn. akt II Ka 645/15)

Autor: Agnieszka Najda-Krocz
Wydawnictwo: Dziennik Gazeta Prawna
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

 

Zgodnie z poglądem Sądu Okręgowego w Siedlcach rozbieżność pomiędzy opisem czynu z sentencji orzeczenia i tym zawartym w uzasadnieniu wyroku nie stanowi względnej przyczyny odwoławczej. Na gruncie zaprezentowanego wyroku dwie kwestie wymagają szczegółowej analizy. Po pierwsze, jak rozstrzygnąć sprzeczność wyroku z uzasadnieniem, oraz jaki jest wpływ tej sprzeczności na treść orzeczenia.

Całość dostępna tu: Można się pogubić.