Agnieszka Walczak

Agnieszka Walczak_full-view

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym. Jednym z głównych zainteresowań Agnieszki Walczak jest tematyka zorganizowanej przestępczości oraz przestępczości gospodarczej. Reprezentuje podejrzanych i oskarżonych w sprawach dotyczących czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Świadczy pomoc prawną w ramach wsparcia osób zatrzymanych, polegającego na uczestnictwie w czynnościach zatrzymania, pierwszym przesłuchaniu oraz obronie w sytuacji skierowania do sądu prokuratorskiego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Reprezentuje także pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego.

W zakresie świadczonej pomocy prawnej wykonuje czynności obrończe także w postępowaniu wykonawczym, w tym między innymi w postępowaniu o odroczenie wykonania kary, przerwy w jej odbywaniu, czy też udzielenia warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Doświadczenie zdobywała w wiodących, warszawskich kancelariach adwokackich. Współpracowała także z kancelarią, będącą częścią polskiego oddziału międzynarodowej korporacji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Prywatnie biegaczka maratonka.