Agnieszka Najda-Krocz

Adwokat

Z Kancelarią związana od 2012 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych jak również spraw karnych gospodarczych, w tym na etapie postępowania wykonawczego, odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności i skazanie oraz postępowaniach z Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską przygotowała w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Marka. W trakcie studiów była aktywnym członkiem ELSA Poland oraz Kliniki 42 – zajmującej się pomocą postpenitencjarną, odbyła praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Sądów Powszechnych i u Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Toruniu. Ukończyła również studia podyplomowe problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent sędziego w sądach warszawskich.

Jest miłośniczką jednośladów o pojemności przekraczającej 599 cm3.