Adam Klepczyński

Adam Klepczyński

Adwokat

Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zaangażowany w pracę Kliniki Prawa w ramach, której udzielał porad prawnych osobom skazanym w jednym z warszawskich aresztów śledczych. Uczestnik Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Autor oraz współautor publikacji z zakresu postępowania karnego oraz praw człowieka – w szczególności dotyczących dostępu do adwokata, tymczasowego aresztowania czy rzetelnego procesu sądowego.