Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne.

Autor: Monika Król-Gajewska (współautor)
Wydawnictwo: Difin
Miejsce: Warszawa
Rok: 2006

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne to aktualny i rzetelny przewodnik po najważniejszych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Książka składa się z dwóch części: merytorycznej oraz załączników – wzorów pism i formularzy, które niewątpliwie będą pomocne w bieżącej działalności tego rodzaju spółek. Walorem opracowania jest także to, iż zawarte w nim rozwiązania zostały zaczerpnięte z praktyki zawodowej Autorek. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno prawników, jak i nieprawników. Zawiera stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.