Upadłości i restrukturyzacje

Upadłości i restrukturyzacje

Dubois

 

Kancelaria Dubois i Wspólnicy, oferuje pomoc prawną w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na wszystkich etapach procedury. Reprezentujemy interesy dłużników i wierzycieli, zapewniając doradztwo zarówno w przedmiocie optymalizacji upadłościowej, jak i szeroko rozumianej ochrony przed upadłością.

Nasz zespół służy doradztwem także przy wdrażaniu mniej oczywistych narzędzi ochrony, takich jak pozasądowa restrukturyzacja zobowiązań, umowy „standstill”, diagnostyka i zarządzenie kryzysowe oraz obsługa procesu komunikacji z wierzycielami.

Rozumiejąc potrzebę sprawnego działania przy zaistnieniu stanu choćby zagrażającego niewypłacalnością, wspieramy podmioty poprzez całościową analizę struktury zadłużenia oraz przygotowanie optymalnych rozwiązań pozwalających ochronić przed najbardziej obciążającymi skutkami zatorów płatniczych.

Praktyka pokazuje, że coraz częściej w obrocie pojawiają się przedwczesne wnioski upadłościowe składane przez  wierzycieli. Każdy taki wniosek upadłościowy jest zagrożeniem dla istnienia przedsiębiorstwa, dlatego też wymaga odpowiedniej reakcji prawnej.

Wspieramy także wierzycieli w procesie odzyskiwania zobowiązań w trybie prawa upadłościowego na każdym jego etapie. Doradzamy co do wyboru odpowiednich narzędzi przewidzianych prawem, poprzedzając ich wykorzystanie dokładną analizą ekonomiczną. Wyznajemy zasadę, iż w sferze prawa upadłościowego, każde działanie wierzycieli powinno służyć zwiększeniu stopnia zaspokojenia należnych im świadczeń.

 

Restrukturyzacje

Stosunkowo nowa w polskim prawie instytucja, jaką jest restrukturyzacja, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie upadłości. Autorzy prawa restrukturyzacyjnego przewidzieli wachlarz różnych postępowań oraz instytucji, które mają zapewnić ochronę. Wybór odpowiedniego trybu postępowania jest jednakże tylko pierwszym krokiem na drodze do ocalenia przedsiębiorstwa.

Pomagamy nie tylko przy sporządzeniu wniosków restrukturyzacyjnych, lecz także na dalszych etapach postępowania. Reprezentujemy naszych Klientów w rozmowach z wierzycielami, negocjujemy warunki układów i wspieramy w kontakcie z sądami. Działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni, niejednokrotnie prowadząc czynności w siedzibie naszych Klientów – prowadząc negocjacje na terenie całej Polski, a także poza jej granicami – a wszystko to, aby zapewnić Państwu możliwość rozwiązania trudności finansowych oraz dalszego funkcjonowania na rynku.

 

Upadłości konsumenckie

Prawnicy skupieni w zespole upadłościowo-restrukturyzacyjnym udzielają wsparcia w konsumenckich postępowaniach upadłościowych. Rozumiemy powagę zagrożeń wynikających ze spirali zadłużenia. Doświadczenie w mnogich i zróżnicowanych postępowaniach konsumenckich na terenie całej Polski daje nam możliwość zaoferowania Państwu optymalnych środków do rozwiązania Państwa problemów.

Kierujemy się w pierwszej kolejności indywidualnym podejściem do Państwa problemów, staramy się omijać utarte schematy i szukamy rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb.

W ramach misji społecznej dla najbardziej potrzebujących przewidzieliśmy konsultacje pro bono. Osoby potrzebujące takiego wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji upadłościowych poprzez skorzystanie z #formularza kontaktowego.

Nasz zespół

Zespół

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!