Sala tortur

Autor: Jacek Dubois
Wydawnictwo: nawokandzie.ms.gov.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2010

 

Usankcjonowanie cywilizowanej formy łamania oporu podczas przesłuchań zrodzi nowe wyzwania. Obok dyżurów w sądach 24-godzinnych trzeba będzie wprowadzić dyżury torturowe. Niezbędnym będzie też przygotowanie zaplecza w postaci małej sali tortur przy każdym wydziale w sądzie.

Więcej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-3/felieton-3/sala-tortur.html