Ile radcy w adwokacie?

Autor: Jacek Dubois
Wydawnictwo: nawokandzie.ms.gov.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2015

 

Nie ma racjonalnych powodów, by istniały dwa odrębne samorządy zrzeszające prawników, których kompetencje niczym się już nie różnią. Bardziej logiczne od dotychczasowego podziału na adwokatów
i radców prawnych byłoby zrzeszanie się prawników według ich rzeczywistych specjalizacji.

Więcej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/26/felieton-2-26/ile-radcy-w-adwokacie.html