Eugeniczne pomysły Jarosława Kaczyńskiego

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: rp.pl; wp.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2015

 

Skoro w genach niektórych Polaków miałby znaleźć się taki, 
który jest odpowiedzialny za zdradę narodową, to przypuszczalnie władza chciałaby go wyeliminować. Tylko jak taki gen wykryć? Czy podstawą 
w tej sprawie może być to, że jego nosiciele myślą co innego 
niż sam prezes? – piszą prawnicy.

Więcej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1297396-Eugeniczne-pomysly-Jaroslawa-Kaczynskiego.html lub http://wiadomosci.wp.pl/kat,1041267,title,Eugeniczne-pomysly-Jaroslawa-Kaczynskiego,wid,18101467,wiadomosc.html?ticaid=1164c3