Elżbieta Buczek

Adwokat

Z Kancelarią związana od 2008 roku. Od roku 2018 jako jej wspólnik. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i cywilnym. Reprezentowała klientów w szeregu postępowań administracyjnych, w tym w postępowaniach reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich i zabużańskich, a także w sprawach z zakresu prawa hazardowego, celnego, skarbowego, budowlanego i funduszy unijnych. Doradzała klientom z branży hazardowej, paliwowej, budowlanej oraz hotelarskiej. Jest autorem opracowań i publikacji o tematyce prawno–administracyjnej oraz licznych opinii prawnych dla podmiotów prywatnych i publicznych. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Jako wykładowca akademicki prowadziła ćwiczenia dla studentów prawa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także kursy i wykłady w szkołach policealnych oraz dla pracowników instytucji państwowych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.