dr Marcin Kopeć

Marcin_Kopeć1

Radca prawny

Doktor nauk prawnych. Radca prawny od 2011 r.

Specjalizuje się w tematyce regulacyjnej, nieruchomościach oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Prowadził przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym precedensowe postępowania dotyczące rynku bilansującego energii elektrycznej, opłaty przejściowej oraz zasad stosowania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne.

W ramach praktyki nieruchomościowej brał udział w realizacji złożonych projektów deweloperskich doradzając zarówno na etapie realizacji procesu inwestycyjnego, negocjowaniu i redagowaniu umów projektowych oraz o roboty budowlane. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu deweloperów, jak i innych uczestników procesu budowalnego: architektów i wykonawców. Prowadził przed sądami powszechnymi spory infrastrukturalne oparte o FIDIC, w których wartości przedmiotu sporu przekraczała 100 mln zł.

Autor komentarzy i publikacji z obszaru prawa administracyjnego.