Karolina Musiał

Karolina Musiał-full-view

Aplikant adwokacki

Z kancelarią związana od grudnia 2023 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz prokuraturze rejonowej w Lublinie.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej pt. „Prawa własności intelektualnej jako wkład niepieniężny w spółkach handlowych”. Wyróżniona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej za osiągnięcie wysokiego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Obecnie jest aplikantem adwokackim, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prywatnie miłośniczka podróży i narciarstwa.