Iwona Wierzbicka

Iwona Wierzbicka_full

Office Manager

Z kancelarią związana od ponad 23 lat.

Szlify zarządzania biurem – zdobyła podczas ponad 12 letniej pracy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, przechodząc przez wszystkie szczeble urzędnicze – kończąc na funkcji kierownika Sekcji Rejestru Fundacji ( wówczas jedynego w Polsce) i kierownika Wydziału Rejestru Zastawów Sądowych – będącego forpocztą dla powstałego później KRS-u. W roku 1994 była współtwórcą bazy spisu fundacji i organizacji pozarządowych w Polsce – tworzonego na zlecenie NIK.

Od ponad 20 lat – czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura Kancelarii i zapewnieniem komfortu wykonywanych czynności przez Wspólników i wszystkich Pracowników.

Odpowiada za kontakt z Sądami oraz urzędami, jak również za relacje z Klientami Kancelarii pod kątem informacyjnym oraz rozliczeń finansowych.

Zdobyte wykształcenie muzyczne – pozwala na oderwanie się chwilami od dynamizmu życia zawodowego i prywatnego – i próby znalezienia niezbędnej dla każdego równowagi.