Elżbieta Buczek

Elzbieta Buczek_1
EMEA_Recommended_lawyer_2024-768x847

Adwokat

Z Kancelarią związana od 2008 roku, a od roku 2018 jako jej wspólnik. W Kancelarii kieruje działem prawa administracyjnego i podatkowego.

Reprezentowała Klientów w wielu postępowaniach administracyjnych, w tym w postępowaniach reprywatyzacyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa hazardowego, celnego, skarbowego, budowlanego i funduszy unijnych oraz w postępowaniach podatkowych. Doradzała klientom z branży hazardowej, paliwowej, budowlanej oraz hotelarskiej w wielomilionowych postępowaniach. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej.

Swoje doświadczenie kształtowała nie tylko w oparciu o praktykę adwokacką, ale również i naukową, jako wykładowca akademicki prawa administracyjnego i prawa komunalnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadziła szkolenia dla podmiotów publicznych oraz w szkołach policealnych. Jest wykładowcą prawa administracyjnego, sądowo-administracyjnego i podatkowego na aplikacji adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Jest autorką publikacji o tematyce prawniczej oraz współautorką komentarza do dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jest także Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

W 2022 roku – wraz z pozostałymi wspólnikami Kancelarii – otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500.

Ukończyła summa cum laude studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka ukończonego również summa cum laude Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.