dr Adam Wiśniewski

Adam-Wisniewski-full

Adwokat

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000), gdzie następnie ukończył studia doktoranckie (2007). Rozprawę doktorską z zakresu prawa cywilnego zatytułowaną „Umowy losowe w polskim prawie” przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim. W latach 2003-2008 prowadził zajęcia ze studentami na Politechnice Warszawskiej. Od 2008 roku jest nieprzerwanie wykładowcą we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Współpracuje też z podmiotami organizującymi szkolenia dla kadry menedżerskiej, gdzie prowadzi wykłady m.in. w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej w Polsce oraz ładu dokumentacyjnego.

Z zawodu jest adwokatem, wpisanym na listę Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym i prawie gospodarczym.