Barbara Śmiałkowska

Barbara Śmiałkowska

Adwokat

Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, jak i w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem francuskim. Od 2020 roku jest aplikantem adwokackim, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wolne chwile przeznacza na podróże oraz literaturę faktu.