Adrianna Betlińska

Adrianna Betlińska-full-view

Aplikant adwokacki

Z Kancelarią związana od 2023 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych.

Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego oraz aktywnie uczestniczyła w pracach Fundacji Academia Iuris. Swoją rozprawę magisterską poświęconą problematyce strony podmiotowej przestępstwa pisała pod patronatem prof. dr hab. Jarosława Majewskiego. Autorka publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Obecnie jest aplikantem adwokackim, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

W wolnych chwilach pasjonatka teatru i strzelectwa sportowego.