Joanna Musiał-Budnicka

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu LL.M. Radboud University Nijmegen w Holandii na kierunku International and European Law. Po studiach odbyła staż w biurze Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do Spraw Zbrodni w Byłej Jugosławii oraz pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze w departamencie zajmującym się ochroną praw oskarżonych (OPCD).

Praktykę zawodową rozpoczęła w dziale prawnym Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości zdobywając doświadczenie w zakresie prawa europejskiego oraz europejskiego prawa karnego. Zajmowała się także sprawami związanymi z postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Zdobywała także doświadczenie jako wykładowca na Radboud University Nijmegen w Holandii w zakresie międzynarodowego prawa karnego i ochrony praw człowieka.

W swojej pracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa o wykroczeniach.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym w języku holenderskim.