Jan Mydłowski

Adwokat

Z Kancelarią związany od 2012 r. Od roku 2018 jako jej wspólnik. Specjalizuje się w prawie karnym, w szczególności w zagadnieniach dotyczących ochrony praw człowieka, przestępczości gospodarczej i przestępczości narkotykowej. Wielokrotnie występował w roli obrońcy albo pełnomocnika, także w głośnych procesach karnych.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywał prowadząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych zajmujących się nowymi technologiami oraz tzw. start-up’ów, a także działając pro bono w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie zajmował się udzielaniem porad osobom niezamożnym. Przeprowadził w ramach Programu Szkoła Prawa kilkadziesiąt warsztatów dla uczniów liceów, które dotyczyły zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem karnym.

Jest członkiem Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zajmującego się działaniami na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono.

Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Interesuje się literaturą oraz żeglarstwem.