Izabela Sakuła-Łuciuk

Adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawa wykonawczego. Jej bogate doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto zastępstwo procesowe w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach odszkodowawczych związanych z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem lub skazaniem.. Zakres jej działań obejmuje również sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych.

W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje w toku postępowania karnego i wykonawczego klientów indywidualnych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo oraz reprezentację w toku procesu karnego podmiotów gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2011 r. Z ,,Pociej, Dubois, Kosińska – Kozak. Kancelaria Adwokacko – Radcowska’’ sp. j. związana od 2006 r.

Posługuje się językiem angielskim.