Anna Truskolaska

Anna Truskolaska

Financial Manager

Financial Manager Ukończyła studia na kierunku rachunkowości, finansów i zarządzania o specjalności zarządzania funduszami Unii Europejskiej. Doświadczenie w pracy z finansami zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie odpowiedzialna była m.in za ogłaszanie, realizację i rozliczanie finansowe dotacji unijnych i celowych. Aktualnie angażuje się we wdrażanie nowych rozwiązań księgowych Kancelarii, nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz przygotowuje bieżące…

Iwona Wierzbicka

Iwona Wierzbicka

Office Manager

Office Manager Z kancelarią związana od ponad 23 lat. Szlify zarządzania biurem – zdobyła podczas ponad 12 letniej pracy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, przechodząc przez wszystkie szczeble urzędnicze – kończąc na funkcji kierownika Sekcji Rejestru Fundacji ( wówczas jedynego w Polsce) i kierownika Wydziału Rejestru Zastawów Sądowych – będącego forpocztą dla powstałego później KRS-u. W roku 1994…

Jakub Michalski

Jakub Michalski

Aplikant adwokacki
Jakub Michalski Aplikant adwokacki Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach zajmujących się obsługą prawną spółek oraz funduszy inwestycyjnych. Swoją pracę magisterską z zakresu domeny internetowej w obrocie cywilnoprawnym pisał pod patronatem prof. dr hab. Mirosława Bączyka. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji…
Agata Kwasowska

Agata Kwasowska

Aplikant adwokacki
Agata Kwasowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w kancelariach prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów obejmowała funkcję w zarządzie Studenckiego Koła Nauk Penalnych, a także udzielała porad w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Laureatka wydziałowych konkursów wiedzy z prawa karnego materialnego,…
Karol Kosmus

Karol Kosmus

Aplikant adwokacki
Karol Kosmus Aplikant adwokacki Z kancelarią związany od 2021 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie cywilnym i administracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych w Gdańsku i Warszawie. Zajmował się obsługą procesową kilku największych towarzystw ubezpieczeniowych, a także innych dużych podmiotów gospodarczych, w tym ogólnopolskiej sieci aptek. Świadczy pomoc prawną kredytobiorcom…
Barbara Śmiałkowska

Barbara Śmiałkowska

Aplikant adwokacki
Barbara Śmiałkowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, jak i…
Natalia Pazera

Natalia Pazera

Aplikant adwokacki
Natalia Pazera Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w lubelskich i warszawskich kancelariach, w których zajmowała się sprawami karnymi i rodzinnymi. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej…
Konrad Kaczyński
Konrad Kaczyński Adwokat Z kancelarią związany od 2020 roku. Specjalizuje się w szczególności w prawie cywilnym materialnym (prawo materialne oraz procesowe, w tym postępowanie gospodarcze) oraz prawie administracyjnym w szczególności przed organami nadzoru budowalnego.  Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom m.in. z branży budowlanej, obrotu nieruchomościami, medycznej, influencer marketingu, IT oraz najmu komercyjnego. W ramach świadczonych usług przygotowuje i negocjuje umowy, reprezentuje…
Paula Miszczuk

Paula Miszczuk

Adwokat
Paula Miszczuk Adwokat Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a  od września 2022 roku – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoją pracę magisterską z zakresu umownego prawa pierwokupu nieruchomości pisała pod patronatem dr hab. Jacka Jastrzębskiego, prof. UW. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach, gdzie zajmowała się w szczególności bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Od 2019 r. specjalizowała…
Patrycja Maksymiak
Patrycja Maksymiak Adwokat Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem rodzinnym oraz opiekuńczym, w tym tematyką spraw rozwodowych, alimentacyjnych i podziału majątku z uwzględnieniem aspektów korporacyjnych dotyczących małżonka będącego wspólnikiem spółek prawa handlowego. Dodatkowo zajmuje się prawem medycznym w zakresie błędów medycznych, postępowań spornych, bieżącą obsługą…