Anna Truskolaska

Anna Truskolaska

Financial Manager
Anna Truskolaska Financial Manager Ukończyła studia na kierunku rachunkowości, finansów i zarządzania o specjalności zarządzania funduszami Unii Europejskiej. Doświadczenie w pracy z finansami zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie odpowiedzialna była m.in za ogłaszanie, realizację i rozliczanie finansowe dotacji unijnych i celowych. Aktualnie angażuje się we wdrażanie nowych rozwiązań księgowych Kancelarii, nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz…
Iwona Wierzbicka

Iwona Wierzbicka

Office Manager
Iwona Wierzbicka Office Manager Z kancelarią związana od ponad 23 lat. Szlify zarządzania biurem – zdobyła podczas ponad 12 letniej pracy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, przechodząc przez wszystkie szczeble urzędnicze – kończąc na funkcji kierownika Sekcji Rejestru Fundacji ( wówczas jedynego w Polsce) i kierownika Wydziału Rejestru Zastawów Sądowych – będącego forpocztą dla powstałego później KRS-u. W…
Gabriela Tokarska

Gabriela Tokarska

Aplikant adwokacki
Gabriela Tokarska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2024 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas studiów przez dwa lata pełniła funkcję Prezeski Koła Naukowego Prawa Prywatnego oraz Wiceprezeski w Kole Naukowym Prawa Procesowego Cywilnego. Swoją pracę magisterską poświęconą problematyce zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci pisała pod patronatem prof. dr…
Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska

Aplikant adwokacki
Maria Dąbrowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od końca 2023 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich kancelariach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów udzielała porad prawnych w ramach Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w sekcji „przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji”.  Swoją pracę…
Karolina Musiał

Karolina Musiał

Aplikant adwokacki
Karolina Musiał Aplikant adwokacki Z kancelarią związana od grudnia 2023 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz prokuraturze rejonowej w Lublinie. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej pt. „Prawa własności intelektualnej jako wkład niepieniężny w spółkach handlowych”. Wyróżniona przez Dziekana…
Wiktoria Niedzieska

Wiktoria Niedzieska

Aplikant adwokacki
Wiktoria Niedzieska Aplikant adwokacki Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach, główne z zakresu prawa nieruchomości i prawa gospodarczego. Swoją pracę magisterską z prawa spółek handlowych napisała pod okiem dr hab. Dominiki Wajdy. Obecnie zajmuje stanowisko koordynatora jednego z punktów porad bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Fundacji Academia Iuirs im. Macieja Bendarkiewicza.…
Wojciech Lipiński

Wojciech Lipiński

Aplikant adwokacki
Wojciech Lipiński Aplikant adwokacki Z Kancelarią związany od 2023 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym i konstytucyjnym. Doświadczenie zdobywał w kilku warszawskich kancelariach prawniczych. Odbył praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na studiach angażował się w działalność kół naukowych. Był członkiem m.in. koła naukowego „In Altum”, gdzie wchodził w skład komisji rewizyjnej oraz organizował i prowadził spotkania z gośćmi. Stypendysta…
Jan Geremek

Jan Geremek

Aplikant adwokacki
Jan Geremek Aplikant adwokacki Z Kancelarią związany od 2023 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę magisterską z zakresu uznania krajowego wyroku sądu arbitrażowego w prawie polskim pisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Opalskiego. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa handlowego oraz administracyjnego zdobyte…
Adrianna Betlińska

Adrianna Betlińska

Aplikant adwokacki
Adrianna Betlińska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2023 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych. Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego oraz aktywnie uczestniczyła w pracach Fundacji Academia…
Jakub Michalski

Jakub Michalski

Aplikant adwokacki
Jakub Michalski Aplikant adwokacki Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach zajmujących się obsługą prawną spółek oraz funduszy inwestycyjnych. Swoją pracę magisterską z zakresu domeny internetowej w obrocie cywilnoprawnym pisał pod patronatem prof. dr hab. Mirosława Bączyka. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji…