Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Aplikant adwokacki
Karolina Łagocka-Zielenkiewicz Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki”. Podczas studiów poszerzała swoją wiedzę studiując…
Barbara Śmiałkowska

Barbara Śmiałkowska

Aplikant adwokacki
Barbara Śmiałkowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, jak i…
Natalia Pazera

Natalia Pazera

Aplikant adwokacki
Natalia Pazera Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w lubelskich i warszawskich kancelariach, w których zajmowała się sprawami karnymi i rodzinnymi. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej…
Julia Wiktorowska

Julia Wiktorowska

Aplikant adwokacki
Julia Wiktorowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego materialnego, procesowego oraz prawa karnego wykonawczego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo medyczne. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2019 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa pracy pisaną pod kierownictwem prof. Małgorzaty Gersdorf. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe…
Laura Golińska

Laura Golińska

Aplikant adwokacki
Laura Golińska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej o dowodach pośrednio nielegalnych. Obecnie jest studentką Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Erasmus+ uczestniczyła w wymianie międzynarodowej, studiując na…
Jakub Wróblewski

Jakub Wróblewski

Aplikant adwokacki
Jakub Wróblewski Aplikant adwokacki Z Kancelarią związany od 2020 roku. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W trakcie studiów aktywnie angażował się w działalność kół i organizacji studenckich. W ramach programu Erasmus uczestniczył w wymianie międzynarodowej w Hiszpanii. Jest aplikantem adwokackim, członkiem Izby Adwokackiej…
Michał Sapiński

Michał Sapiński

Aplikant adwokacki
Michał Sapiński Aplikant adwokacki Z kancelarią związany od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Prowadzi obronę podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych, jak również obwinionych oraz oskarżonych w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego zdobyte w jednej z warszawskich kancelarii. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej o…
Katarzyna Pawlonka

Katarzyna Pawlonka

Aplikant adwokacki
Katarzyna Pawlonka Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2018 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane m. in. w jednej z warszawskich kancelarii specjalizującej się w sprawach z zakresu prawa karnego. Działała pro bono w Poradni Prawnej, gdzie zajmowała się udzielaniem porad…
Adam Klepczyński
Adam Klepczyński Adwokat Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zaangażowany w pracę Kliniki Prawa w ramach, której udzielał porad prawnych osobom skazanym w jednym z warszawskich aresztów śledczych.…
Aleksandra Adamiak
Aleksandra Adamiak Adwokat Z Kancelarią związana od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w warszawskiej kancelarii, w której z sukcesami zajmowała się m.in. przestępstwami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie uczestniczyła w pracach Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP), biorąc udział w sesjach…