Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Aplikant adwokacki
Karolina Łagocka-Zielenkiewicz Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki”. Podczas studiów poszerzała swoją wiedzę studiując historię sztuki.…
Barbara Śmiałkowska

Barbara Śmiałkowska

Aplikant adwokacki
Barbara Śmiałkowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, jak i…
Natalia Pazera

Natalia Pazera

Aplikant adwokacki
Natalia Pazera Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w lubelskich i warszawskich kancelariach, w których zajmowała się sprawami karnymi i rodzinnymi. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej…
Laura Golińska

Laura Golińska

Aplikant adwokacki
Laura Golińska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej o dowodach pośrednio nielegalnych. Obecnie jest studentką Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Erasmus+ uczestniczyła w wymianie międzynarodowej, studiując na…
Michał Sapiński
Michał Sapiński Adwokat Z kancelarią związany od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Prowadzi obronę podejrzanych oraz reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych. W postępowaniach Sądowych prowadzi obronę oskarżonych i obwinionych jak również reprezentuje oskarżycieli posiłkowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego zdobyte w jednej z warszawskich kancelarii. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i…
Adam Klepczyński
Adam Klepczyński Adwokat Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zaangażowany w pracę Kliniki Prawa w ramach, której udzielał porad prawnych osobom skazanym w jednym z warszawskich aresztów śledczych.…
Aleksandra Adamiak
Aleksandra Adamiak Adwokat Z Kancelarią związana od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w warszawskiej kancelarii, w której z sukcesami zajmowała się m.in. przestępstwami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie uczestniczyła w pracach Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP), biorąc udział w sesjach…
Agnieszka Smagacz
Agnieszka Smagacz Adwokat Z Kancelarią związana od 2017 roku. Specjalizuje się w prawie karnym. Ukończyła studia prawnicze oraz administratywistyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów udzielała porad prawnych z zakresu prawa cywilnego w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego współorganizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg oraz Johannes Gutenberg Universität…
Michał Zacharski
Michał Zacharski Adwokat Doktor nauk prawnych. Z Kancelarią związany od 2015 roku, gdzie kieruje zespołem specjalizującym się w prawie karnym. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywane od początku studiów w renomowanych kancelariach prawniczych. Współpracował między innymi z warszawskim biurem największej kancelarii prawnej na świecie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendysta w University College London. Ukończył z…
Anna Chybińska-Twardawa
Anna Chybińska-Twardawa Adwokat Z Kancelarią związana od 2014 roku, gdzie od 2020 roku kieruje zespołem specjalizującym się w prawie karnym.Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów była wolontariuszką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończyła również Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Intelektualnej. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie,…