Agnieszka Walczak
Agnieszka Walczak Adwokat Specjalizuje się w prawie karnym. Jednym z głównych zainteresowań Agnieszki Walczak jest tematyka zorganizowanej przestępczości oraz przestępczości gospodarczej. Reprezentuje podejrzanych i oskarżonych w sprawach dotyczących czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Świadczy pomoc prawną w ramach wsparcia osób zatrzymanych, polegającego na uczestnictwie w czynnościach zatrzymania, pierwszym przesłuchaniu oraz obronie w sytuacji skierowania do sądu prokuratorskiego wniosku o…
Mieszko Turzyński
Mieszko Turzyński Adwokat Specjalizuje się w sprawach karnych, działając zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonych. Doświadczenie zdobywał m.in. w dziale prawa rodzinnego renomowanej londyńskiej kancelarii oraz w butikowej warszawskiej kancelarii specjalizującej się w obronie osób oskarżonych o przestępstwa opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (w tym świadcząc pomoc na rzecz przedsiębiorców działających w branży konopnej). Absolwent Wydziału Prawa…
Michał Plocke

Michał Plocke

Adwokat
Michał Plocke Adwokat Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej, prawie kontraktowym oraz audytach prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywa świadcząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych w ich bieżących potrzebach, jak również prowadzenie sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym. Wykonuje funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o. Ukończył studia Master of Business Adminisitration w…
Łukasz Trochimiuk
Łukasz Trochimiuk Adwokat Z Kancelarią związany od września 2023 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2017 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako koordynator komórki ds. karnych skarbowych w jednym z warszawskich urzędów skarbowych, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, niejednokrotnie sięgających wielomilionowych uszczupleń podatkowych. Był ekspertem ds.…
Barbara Śmiałkowska
Barbara Śmiałkowska Adwokat Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, jak i w…
Natalia Pazera

Natalia Pazera

Adwokat
Natalia Pazera Adwokat Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w lubelskich i warszawskich kancelariach, w których zajmowała się sprawami karnymi i rodzinnymi. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej w…
Michał Sapiński
Michał Sapiński Adwokat Z kancelarią związany od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Prowadzi obronę podejrzanych oraz reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych. W postępowaniach Sądowych prowadzi obronę oskarżonych i obwinionych jak również reprezentuje oskarżycieli posiłkowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego zdobyte w jednej z warszawskich kancelarii. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i…
Adam Klepczyński
Adam Klepczyński Adwokat Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zaangażowany w pracę Kliniki Prawa w ramach, której udzielał porad prawnych osobom skazanym w jednym z warszawskich aresztów śledczych.…
Radosław Ambroziak
Radosław Ambroziak Adwokat Specjalizuje się w prawie procesowym. Zajmuje się prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, a w szczególności problematyką pozaustawowych form ochrony przed upadłością. Posiada doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych  oraz sprawach, w ramach których pojawiają się zagadnienia posiadania i użycia broni palnej. W ramach działalności pro bono prowadzi szkolenia i wykłady dla osób mających problemy z karuzelą zadłużenia oraz współpracuje z fundacjami zajmującymi…
Anna Chybińska-Twardawa
Anna Chybińska-Twardawa Adwokat Z Kancelarią związana od 2014 roku, gdzie od 2020 roku kieruje zespołem specjalizującym się w prawie karnym.Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów była wolontariuszką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończyła również Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Intelektualnej. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie,…