Zofia Gajewska

Dubois_sesja0936

Adwokat, Radca prawny

Z kancelarią związana od 2008 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego (w tym spraw z zakresu prawa hazardowego, prawa ochrony zabytków, prawa budowlanego, prawa wyznaniowego) oraz prawa cywilnego (postępowań majątkowych, gospodarczych, nieruchomościowych). Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych, karno – skarbowych oraz w procesach cywilnych i gospodarczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych. Obecnie występuje w charakterze pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy przed Komisją Weryfikacyjną do spraw nieruchomości warszawskich. Jest autorem opinii prawnych sporządzanych dla podmiotów prywatnych i publicznych. Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji państwowych.

W 1998 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a w 2000 roku także studia podyplomowe z zarządzania przemysłem w Rugby School w Wielkiej Brytanii. Od 2002 roku jest radcą prawnym, a do 2006 r. adwokatem.

Pasjonuje się historią dwudziestolecia międzywojennego i kulturą rosyjską.