Izabela Wilk

Izabela Wilk

Aplikant adwokacki
Izabela Wilk Aplikant adwokacki Z kancelarią związana od 2014 roku. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i karno-skarbowym. Doświadczenie zdobywała pracując w instytucjach administracji państwowej, m.in. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w jednym z wiodących wydawnictw prawniczych, w którym zajmowała się publikacjami z zakresu prawa pracy oraz udzielaniem porad w tym zakresie. Jest absolwentką Prawa oraz Administracji na Uniwersytecie…
Michał Sapiński
Michał Sapiński Adwokat Z kancelarią związany od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Prowadzi obronę podejrzanych oraz reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych. W postępowaniach Sądowych prowadzi obronę oskarżonych i obwinionych jak również reprezentuje oskarżycieli posiłkowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego zdobyte w jednej z warszawskich kancelarii. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i…
Zuzanna Miąsko

Zuzanna Miąsko

Adwokat
Zuzanna Miąsko Adwokat Z Kancelarią związana od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane m. in. w jednej z sopockich kancelarii specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych. Zajmowała się uzyskiwaniem odszkodowań i zadośćuczynień, głównie w sprawach z zakresu błędów medycznych i śmierci…
Łukasz Marczyk

Łukasz Marczyk

Adwokat
Łukasz Marczyk Adwokat Adwokat Łukasz Marczyk jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012 r.) oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo, w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (2014 r.). Obszar zainteresowań mecenasa Łukasza Marczyka obejmuje przede wszystkim prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.  W latach 2012-2018 Łukasz Marczyk…
Kinga Skawińska-Pożyczka
Kinga Skawińska-Pożyczka Adwokat Z kancelarią związana od 2021 roku. Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Doświadczenie jako prawnik zdobywała praktykując w kancelariach adwokackich na terenie Radomia, przechodząc przez wszystkie stopnie kariery zawodowej od asystenta do adwokata. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Jako adwokat prowadziła liczne sprawy rozwodowe oraz związane z…
Adam Klepczyński
Adam Klepczyński Adwokat Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zaangażowany w pracę Kliniki Prawa w ramach, której udzielał porad prawnych osobom skazanym w jednym z warszawskich aresztów śledczych.…
Sandra Drzyzga

Sandra Drzyzga

Adwokat
Sandra Drzyzga Adwokat Absolwentka prawa oraz administracji ze specjalizacją finanse i bankowość. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w warszawskich kancelariach prawniczych, jak i organach administracji publicznej. Interesuje się głównie prawem administracyjnym i konstytucyjnym. Podczas studiów działała pro bono w Studenckiej Poradni Prawnej, współtworzyła i rozwijała koło naukowe prawa publicznego. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie miłośnik podróży, tańca i gotowania.…
Amadeusz Borkowski
Amadeusz Borkowski Adwokat Z Kancelarią związany od 2019 roku. Specjalizuje się w procesowych aspektach prawa cywilnego oraz gospodarczego. W zakresie jego zainteresowań pozostaje także prawo pracy wraz z cywilnoprawnymi formami zatrudnienia, prawo mediów i reklamy oraz prawo nieruchomości. Poza salą sądową opracowuje umowy, ugody oraz opinie prawne.Swoje doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich świadcząc kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców…
Klaudyna Rybak

Klaudyna Rybak

Adwokat
Klaudyna Rybak Adwokat Z kancelarią związana od 2018 roku. Specjalizuje się w  sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w warszawskich kancelaria prawniczych, w których zajmowała między innymi szeroko rozumianym prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz postępowaniem podatkowym, w tym tzw. karuzelami podatkowymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w…
Radosław Ambroziak
Radosław Ambroziak Adwokat Specjalizuje się w prawie procesowym. Zajmuje się prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, a w szczególności problematyką pozaustawowych form ochrony przed upadłością. Posiada doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych  oraz sprawach, w ramach których pojawiają się zagadnienia posiadania i użycia broni palnej. W ramach działalności pro bono prowadzi szkolenia i wykłady dla osób mających problemy z karuzelą zadłużenia oraz współpracuje z fundacjami zajmującymi…