Michał Zacharski

Michał Zacharski_full

Adwokat

Doktor nauk prawnych. Z Kancelarią związany od 2015 roku, gdzie kieruje zespołem specjalizującym się w prawie karnym. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywane od początku studiów w renomowanych kancelariach prawniczych. Współpracował między innymi z warszawskim biurem największej kancelarii prawnej na świecie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendysta w University College London. Ukończył z wyróżnieniem studia w dziedzinie filologii klasycznej w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. z wyróżnieniem obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdobywał doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich, a także wykłady organizowane przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest jednocześnie aktywnym publicystą i autorem opracowań naukowych.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie angażuje się w działalność na rzecz samorządu adwokackiego w ramach prac Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

W 2018 r. został zwycięzcą konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

Zapalony żeglarz, narciarz oraz pasjonat kolarstwa. Gra na gitarze i fortepianie. Biegle włada językiem angielskim.