Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Karolina Łagocka Zielenkiewicz

Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki.

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki”. Podczas studiów poszerzała swoją wiedzę studiując historię sztuki. Doświadczenie z zakresu prawa karnego zdobywała w butikowych kancelariach zarówno w Poznaniu jak i w Warszawie.

Aktualnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawnokarnej ochrony dzieł sztuki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od stycznia 2022 roku aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, a także członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora.

W ramach zainteresowań pozazawodowych pasjonuje się szeroko rozumianą sztuką oraz szermierką.