Kamil Rudol

Kamil Rudol_full

Adwokat, Mediator

Doktor nauk prawnych. Z kancelarią związany od 2016 roku. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz prawie gospodarczym. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych, międzynarodowych kancelariach prawnych, w których zajmował się między innymi zagadnieniami obrotu nieruchomościami, prawem budowlanym, oraz obsługą spółek prawa handlowego.

Z wynikiem bardzo dobrym ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współtworzony przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski. W latach 2012/2013 był stypendystą programu Erasmus w Dublin City University, zaś w latach 2016-2018 beneficjentem stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest również absolwentem studiów LL.M. z obszaru International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jak również absolwentem studiów MBA na Collegium Humanum w Warszawie. W roku 2022 r. obronił rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od lat zaangażowany w działalność społeczną oraz samorządową. W roku 2013 był inicjatorem utworzenia oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) przy Dublin City University. W latach 2016/2017 piastował stanowisko przewodniczącego Zespołu Prawnego Rady Doktorantów PAN, a także Członka Zespołu Roboczego przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0. W latach 2017/2018 obejmował funkcje Wiceprzewodniczącego Zarządu Doktorantów INP PAN, Członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, oraz Członka Rady Naukowej INP PAN. Od 2018 r pełni rolę Członka Komisji Współpracy z Zagranicą przy ORA Warszawa. W roku 2022 r. został powołany na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz wpisany na listę wykładowców Szkolenia Aplikantów Izby Warszawskiej.
W 2019 r. został finalistą konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. Jest autorem szeregu artykułów naukowych i komentarzy publikowanych m.in. na łamach „Systemu Informacji Prawnej LEX (Wolters Kluwer)”, „Palestry”, „Studia Iuridica” czy „Studia Iuridica Agraria”.

W wolnych chwilach uprawia sport, w szczególności tenis, żeglarstwo oraz snowboard. Gra także na fortepianie. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.