Gabriela Tokarska

Gabriela Tokarska_full

Aplikant adwokacki

Z Kancelarią związana od 2024 roku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas studiów przez dwa lata pełniła funkcję Prezeski Koła Naukowego Prawa Prywatnego oraz Wiceprezeski w Kole Naukowym Prawa Procesowego Cywilnego.

Swoją pracę magisterską poświęconą problematyce zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci pisała pod patronatem prof. dr hab. Grażyny Szpor. 

Współautorka monografii i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii.

Jest aplikantką adwokacką, członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie.

Związana z działaniami Fundacji Centralnej, współtworzyła scenariusz do spektaklu „Odpowiedzialność” w reżyserii Michała Zadary.