Aleksandra Biernacka

Aleksandra Biernacka

Adwokat

Z Kancelarią związana od 2019 roku. Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (m.in. sprawy o roszczenia odszkodowawcze, sprawy wieczystoksięgowe), rodzinnego (m.in. sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego), spadkowego (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku). Ponadto doradza i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, w tym w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była również stypendystką programu Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się w szczególności prawem cywilnym, gospodarczym i karnym.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prywatnie miłośniczka podróży, tańca nowoczesnego i jazdy na nartach.