Agata Plichta

Agata Plichta_full
EMEA_Recommended_lawyer_2024-768x847

Radca prawny, Adwokat

Z Kancelarią współpracuje od 2014 r. Jest laureatką prestiżowego konkursu „Rising Stars – liderzy jutra 2023”, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i najwyżej wyróżnioną prawniczką w tej edycji konkursu. W 2017 r. zdała egzamin adwokacki z wyróżnieniem od Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za uzyskanie jednego z najlepszych wyników. Jest rekomendowana w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500 EMEA w kategorii „Dispute Resloution”.

Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów odszkodowawczych. Doradza w sprawach, które często mają charakter nowatorski i precedensowy. Reprezentuje m.in. klientów z branży spożywczej, rolniczej, audytorskiej, energetycznej i nieruchomości w postępowaniach o nałożenie kar i sankcji administracyjnych a także w postępowaniach o udzielenie pozwoleń, zgód  i przyznanie uprawnień. Jest pełnomocniczką w postępowaniach podatkowych, w tym dotyczących tzw. karuzel podatkowych oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Doradza w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach grupowych wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa w związku ze szkodami wyrządzonymi w czasie epidemii COVID-19.

Jest pełnomocniczką Fundacji WOŚP, na rzecz której świadczy pomoc prawną związaną m.in. z organizacją i obsługą Pol’and’Rock Festival.

Świadczy pomoc pro bono w sprawach uderzających w wymiar sprawiedliwości, praworządność i prawa obywatelskie. Jest autorką publikacji o tematyce prawniczej oraz współautorką komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pod red. M. Kopcia. W 2021 r. skończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych.

W wolnych chwilach wędruje po górach, z pasją gotuje i podróżuje a serce wkłada w działalność charytatywną.